Jouw leukste online training!

   

Home

Groep 1-8

Gezond-

heid

Carrière

Relatie

& Seks

Medisch

 Manage

ment  

Weten-

schap

Kunst

Cultuur

Huis &

Hobby

Overig

 

 

Zelf een training insturen?

 

Effectief vergaderen

Iedereen vergadert. Op het werk, voor een sport- of schoolcommissie of bij het organiseren van een

activiteit. Lang niet altijd zijn vergaderingen effectief. De deelnemers zijn slecht voorbereid,

de discussies duren veel te lang, niemand houdt zich aan de agenda en aan het eind van de

vergadering is er eigenlijk niets besloten. Bovendien worden gemaakte afspraken niet altijd

goed vastgelegd. Het organiseren van een effectieve vergadering is best lastig. Deze cursus wijst u

weg.

 

 

 

 Inhoud van de training 'Effectief vergaderen' Gebruikte methoden

 

Belang van een goede voorbereiding

Rollen en verantwoordelijkheden

De doelstelling

De agenda

Vergadertechnieken

Idee vorming

Besluitvorming

Actielijst

 

 

Presentatie

Mondelinge uitleg

Video's

Toets

 

 

 
Doelstelling van de cursus 'Effectief vergaderen' Training Starten (kosten: 0,00 Euro)

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om

zelfstandig een effectieve vergadering te organiseren,

voor te zitten of in deel te nemen. U zult zien dat

er concrete besluiten en acties in een kortere tijd

gemaakt en afgesproken worden.

 

 

 

 

    Contact Disclaimer